Nieuws
Contact
Gastenboek

Samassati Lichttherapie
Trainingen
Het trainingsoverzicht
Korte beschrijving per training
De trainingskalender
Inschrijfformulier
via e-mail


Therapeut worden?

Behandelingen
Cases
Tests
Artikelen

Winkel
English version


Trainingen en trainingsprogramma

De opleidingen van het Europees Instituut voor Lichttherapie worden in 3 niveaus aangeboden:

1. basistrainingen Samassati Kleurenlicht therapie
2. therapeuten trainingen
3. expert trainingen

en zijn gericht op 2 gebruiksvormen van Samassati Kleurenlicht therapie:

1. professioneel gebruik: door therapeuten, die het in hun praktijk toepassen.
2. huiselijk gebruik: door mensen, die het in een kleine kring gebruiken in een niet beroepsmatige setting.

Basistrainingen Samassati Kleurenlicht therapie
Licht op Kinderen
Migraine en de vermoeidheid syndromen
Meridianen
Chakra's
Wondermeridianen
Shen (mind-Chinese psychologie)
Grace
Transformeren van Pijn
Reunion
Trauma Healing
Samassati Soul Star trainingen

Basistrainingen Samassati Kleurenlicht therapie

In de drie modules, waaruit deze training bestaat, komen naast de basis behandelingen de volgende onderwerpen aan bod:

 • hoe het licht in en om ons werkt
 • ons energetisch lichaam (lichtmatrix - aura - chakra’s - meridianen)
 • de betekenis van de spectrale kleuren
 • yin-kleuren en yang-kleuren
 • complementaire kleuren
 • yin-yang en links-rechts in ons lichaam
 • het toepassen van gekleurd licht
 • de basishouding van een Samassati therapeut.


 • In de basismodule Balans worden basisbehandelingen uitgelegd en geoefend, die onze innerlijke balans stimuleren. Er wordt aandacht besteed aan ons endocrien systeem, waarin ons interne lichaamsmilieu via hormonale aansturing geregeld wordt.

  Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW, lunch inbegrepen)
  Datum: voorjaar 2015 (exacte data volgen)
  Reserveringscode: BT-1
  Klik hier om je voor deze training in te schrijven.

  In de module Energie komen zowel eenvoudige als meer samengestelde behandelingen aan bod, die onze energie op het gewenste niveau brengen. Of je nu uitgeblust bent na een dag vol inspanning, of ’s ochtends al vermoeid wakker wordt, of nieuw elan nodig hebt na een periode van stress of ziekte.

  Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW, lunch inbegrepen)
  Datum: voorjaar 2015 (exacte data volgen)
  Reserveringscode: BT-2
  Klik hier om je voor deze training in te schrijven.

  In de module Gezondheid gaan we in op behandelingen om het lichaam te reinigen, afvalstoffen af te voeren, het immuunsysteem te ondersteunen en lymfe drainage.

  Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW, lunch inbegrepen)
  Datum: voorjaar 2015 (exacte data volgen)
  Reserveringscode: BT-3
  Klik hier om je voor deze training in te schrijven.

  De behandelingen in de basismodules zijn eenvoudig, krachtig en zeer doeltreffend. Ze zijn uitgebreid beschreven en geillustreerd in de 3 werkboekjes, die tijdens de trainingen worden uitgereikt.

  De basistrainingen zijn zowel bedoeld voor therapeuten als voor mensen, die het in huiselijke kring gaan gebruiken.
  De modules van de basistraining beslaan 2 dagen en worden op zaterdag en zondag gegeven.

  De drie modules vormen tezamen een compleet basisprogramma. Je ontvangt een certificaat als je ze alle drie gevolgd hebt.

  De drie modules kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

  Vervolgtrainingen Samassati Kleurenlicht therapie

  Licht op Kinderen

  Het gebruik van Samassati Kleurenlicht Therapie voor de behandeling van kinderen is vervat in een speciale training.
  Werken met kleurenlicht op zich is al bijzonder. Werken met kinderen geeft hier nog een extra dimensie aan. Kinderen staan er meer voor open en maken er meestal als vanzelf contact mee. Daardoor is er met weinig licht al een groot effect te bereiken, zoals blijkt uit het onderstaande verhaal uit de praktijk van een vermaard Zwitsers lichttherapeut.

  De peuter, die in slaap viel in zijn spaghetti.

  Op een dag kwam Andrea, een jongetje van 2 jaar, met zijn ouders in de praktijk van Dr. Pagnamenta. Een vrolijk, speels kind, vol levenslust, met wie op het eerste gezicht niets mis was en dat kerngezond leek. Zijn ouders zagen er daarentegen vermoeid en afgetobd uit. Ze hadden allebei donkere wallen onder hun ogen en waren ten einde raad.
  De reden hiervoor werd al snel duidelijk: het afgelopen jaar was zwaar geweest voor ze, omdat Andrea de slaap niet kon vatten voor middernacht. Na van alles geprobeerd te hebben was dit hun laatste strohalm. Ze hoopten, dat lichttherapie iets zou kunnen betekenen in deze zorgwekkende omstandigheid.
  De dag na de sessie belde Andrea’s moeder bezorgd op. Dit keer niet omdat hij haar de hele avond had wakker gehouden, maar vanwege iets anders, dat zeer verrassend was. Tijdens het avondeten, een paar uur na de sessie, was Andrea plotseling in zijn kinderstoel in slaap gevallen met zijn gezicht in de spaghetti met tomatensaus!
  Zij en haar man waren totaal overdonderd en vroegen zich verwonderd af, hoe het mogelijk was dat een paar minuten licht op Andrea’s lichaam zo’n direct en spectaculair effect kon hebben?!

  De inhoud van de training

  Aandoeningen of problemen bij kinderen hebben meestal verschillende oorzaken en komen vaak voort uit psycho-sociale of emotionele verstoringen. In deze training worden de eigenschappen van het werken met licht gecombineerd met de Kid Skills methode, een oplossingsgerichte aanpak. Er wordt hierbij niet gewerkt vanuit een focus op het probleem (het bestrijden van de symptomen), maar vanuit een oplossingsgerichte benadering. De oplossingsgerichte aanpak gaat uit van wat al goed gaat en hoe je dat kunt gebruiken om de aandoening of probleem op te lossen. In essentie doen we met licht hetzelfde: we vergroten de levensenergie en maken het veld van positieve energie groter. Het bedrukkende veld van het probleem wordt omringd door lichtheid! Licht is hierbij ook om een andere reden een belangrijke katalysator. Het werkt in op elke laag waar dit noodzakelijk is en overschreidt bij kinderen moeiteloos de scheiding tussen fysieke, emotionele en psycho-sociale lagen.

  Ook deze training is een mix van theorie en praktijk. In de theorie gaan we vooral in op het werken met kinderen en de voor hen specifieke problemen enerzijds en de behandeling en oplossingsgerichte aanpak ervan anderzijds. In het praktische gedeelte worden behandelingen uitgelegd, voorgedaan en geoefend.

  Aan bod komen o.a.:

 • Slaapproblemen bij kinderen en de verschillende mogelijke oorzaken en oplossingen.
 • Concentratieproblemen en de verschillende oorzaken (zoals overstimulatie, hyperactiviteit, emotionele belasting).
 • Leerproblemen (o.a. concentratieproblemen door faalangst, dyslexie en beelddenken).
 • Aandoeningen (o.a. koorts, verkoudheid, buikkramp).


 • Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW, lunch inbegrepen)
  Datum: nog te bepalen
  Reserveringscode: VT-1
  Klik hier om je voor deze training in te schrijven.

  Migraine en de vermoeidheid syndromen

  De behandelingen van Migraine en de Vermoeidheid syndromen (Chronisch Vermoeidheid Syndroom, Fibromyalgie en ME) worden uitgelegd en gedemonstreerd in één weekend.
  Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW, lunch inbegrepen)
  Datum: nog te bepalen
  Reserveringscode: TT-1
  Klik hier om je voor deze training in te schrijven.

  Samassati trainingen voor therapeuten

  Meridianen (QI: de eerste schat)

  Een van de belangrijkste toegangswegen tot het lichaam loopt via de acupunctuur punten en de meridianen, zoals vastgelegd in de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG). Als kleurenlicht wordt toegepast op of zelfs boven de acupunctuurpunten wordt het licht opgenomen en door de meridianen getransporteerd. Het kan ter plekke of ergens anders (zoals in het orgaan dat met de meridiaan wordt geassocieerd) haar uitwerking hebben.

  TCG heeft een grote charme: het ziet het lichaam holistisch, als één energetisch geheel. TCG heeft daarnaast het grote voordeel, dat er duizenden jaren van ervaring zijn opgetekend. Het heeft geleid tot een duidelijke aanpak, die organen en lichaamssystemen verbindt in een overzichtelijk geheel.

  In deze training wordt gebruik gemaakt van deze schat aan ervaring in het werken met energie. Er wordt specifiek ingegaan op de relatie tussen energie enerzijds en spanning en pijn anderzijds. Spanning is energie, die niet meer vrij beweegt, maar “gevangen” is geraakt. Pijn is heel veel energie op een klein plekje.
  Als we begrijpen welke meridiaan de energie levert om de spanning of pijn in een bepaald lichaamsgebied op te bouwen, kunnen we door te werken met licht op specifieke punten van de meridiaan, de pijn of spanning beïnvloeden. Bovendien heeft iedere meridiaan een psychologisch verzorgingsgebied en geeft daarmee een indicatie welk aspect van de psyche uit balans is.
  Een fantastische ingang om gevolg EN oorzaak te kunnen behandelen!

  De Meridianen training bevat de volgende elementen:
 • Alarmpunten van de organen.
 • Verzorgingsgebieden van de meridianen.
 • Psychologie van de meridianen: een houvast.
 • Het lichaam energetisch bekijken.
 • Praktijk-cases.


 • En de volgende behandelingen:
 • Het behandelen van de organen via acupunctuurpunten.
 • Stroming in meridianen (en daarmee pijn of spanning) beïnvloeden.


 • Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW, lunch inbegrepen)
  Datum: najaar 2015 (exacte data volgen nog)
  Reserveringscode: TT-7
  Klik hier om je voor deze training in te schrijven.

  Wondermeridianen (JING: de tweede schat)

  Er zijn acht bijzondere meridianen, die resoneren op de wonderen van het leven: voortplanting, conceptie, zwangerschap, geboorte, groei (door de verschillende levensfasen) en sterven.
  Zoals de gewone meridianen het verloop van het normale leven bewaken, zo krijgen deze wondermeridianen betekenis bij afwijking daarvan. Die afwijking kan simpel zijn: op vakantie gaan in het buitenland (ander klimaat, andere voeding) of ingrijpender: oorlog, ernstige ziekte, sterfgeval in de familie, veranderde werkomstandigheden, met pensioen gaan of werkeloos worden.
  Simpel of ingrijpend, we moeten ons aanpassen en het zijn de wondermeridianen, die dit mogelijk maken.
  En juist in deze tijd van steeds snellere veranderingen worden de wondermeridianen meer dan ooit aangesproken!

  De wondermeridianen werken vanaf het prille levensbegin (vanaf de conceptie): ze reiken de informatie aan, die het ontluiken van het nieuwe leven in de baarmoeder mogelijk maakt en stuurt.
  Na de geboorte stellen ze ons via deze informatie in staat om het leven steeds opnieuw te scheppen.
  Ze reguleren het proces van voortdurende celvernieuwing, noodzakelijk voor onderhoud en regeneratie van lichaamsweefsel.
  De ontplooide informatie van de wondermeridianen wordt zichtbaar in de symmetrie en balans van het lichaam. Symmetrie en balans zijn voorwaarden voor de instandhouding van de mensheid. Bij onderzoek is vastgesteld, dat bij het kiezen van een levenspartner symmetrie en balans van gezicht en lichaam een bepalende rol spelen, overigens zonder dat we ons daarvan bewust zijn.

  De informatie van de wondermeridianen heeft licht als intermediair en energie als transportmiddel nodig. Informatie betekent bijna letterlijk de belofte van vorm. De informatie van de wondermeridianen brengt de potentie om vorm te kunnen aannemen en behouden. Deze informatie heeft op fysiek niveau energie nodig om die belofte te kunnen inlossen, om die potentie daadwerkelijk te kunnen omzetten in materi‘le vorm.
  Zonder licht en energie heeft deze informatie geen betekenis: het kan dan niet omgezet worden in fysieke vorm.
  De wondermeridianen grijpen aan op het diepste niveau (de constitutie) van de mens en zijn derhalve goed te gebruiken bij structurele (constitutionele) problemen. Ze zijn de algehele regelsystemen en reguleren de meest fundamentele processen in het menselijke lichaam zoals voortplanting, spijsvertering en circulatie van bloed en energie.
  Ze vormen het fundament van het meridianenstelsel: ze hebben algemeen regulerende functies, waarmee de gewone meridianen in balans worden gehouden en worden gesteund.

  De wondermeridianen vormen tezamen de lichtmatrix: de energetische informatiematrix van het lichaam.

  De wondermeridianen (originele Chinese naam: Qi Jing Ba Mai) zijn bekend onder diverse andere namen zoals de buitenmeridianen, extrameridianen en in de Engelstalige literatuur extraordinary vessels en curious meridians.

  In de training gaan we in op:
 • De functies van de wondermeridianen
 • Therapeutische werking per wondermeridiaan
 • JING en YUAN-QI

 • En het behandelen met kleurenlicht van:
 • Chong Mai en Yin Wei Mai
 • Du Mai en Yang Qiao Mai
 • Ren Mai en Yin Qiao Mai
 • Dai Mai en Yang Wei Mai

 • Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW, lunch inbegrepen)
  Datum: najaar 2015 (exacte data volgen nog)
  Reserveringscode: TT-4
  Klik hier om je voor deze training in te schrijven.

  Shen (de derde schat)

  Shen wordt in het Engels vertaald als spirit (geest) en ook als mind (psyche).
  Shen ontstaat uit de combinatie van Jing en Qi. Zijn Jing en Qi in balans dan is Shen sterk, kunnen we veel hebben (emoties!) en ons lichaam is sterk en gezond.
  Het is niet mogelijk om een krachtige Shen te ontwikkelen zonder stabiel Jing en Qi.

  Shen reflecteert ons hogere bestaan als levend wezen; het is wat ons onderscheidt van de dieren.
  Shen is de kroon op de schepping: het is de ultieme en meest verfijnde vorm van energie in het universum.
  Shen vindt zijn uitdrukking in liefde, compassie, vriendelijkheid, vrijgevigheid, acceptatie, vergeving en tolerantie maar ook in het tegenovergestelde hiervan.

  Shen wordt verdeeld in 5 onderdelen:

 • Klein Shen: gekoppeld aan het Vuur-element
 • Hun: verweven met het Hout-element
 • Po: opgaand in het Metaal-element
 • Zhi: deel van het Water-element
 • Yi: verbonden met het Aarde-element.

 • Zij beinvloeden elkaar via de controle cyclus van de 5 elementen theorie uit de TCG.

  Emoties geven onbalans in deze 5 onderdelen. In grote lijnen:

 • Emoties in het algemeen geven onbalans in Klein Shen (Vuur-element)
 • Boosheid beinvloedt Hun en daarmee het Hout-element
 • Verdriet en schuldgevoel brengen Po in onbalans (Metaal-element)
 • Angst verstoort Zhi en daarmee ook het Water-element
 • Bezorgdheid heeft invloed op Yi en brengt ook het Aarde-element uit zijn evenwicht.

 • Deze relaties geven diepere inzichten in onze psyche en de lichamelijke effecten van mentale onbalans.

  Onze emoties zijn verbonden met onze diepste natuur en daarom hoeven we ze niet te leren: als baby hebben we ze al.
  Het ervaren van emoties geeft uiting aan wat we diep van binnen voelen en met het uiten ervan volgen we onze diepste natuur.
  Het onderdrukken van emoties is daartegen niet natuurlijk. Het is ontkenning van een waarheid, die aan onze essentie gekoppeld is. Het denken beslist, dat we deze waarheid niet willen ervaren.

  Het denken onderdrukt zo het voelen.
  Het hoofd onderwerpt het lichaam.

  De Shen training wordt in 2 delen van 2 dagen gegeven.
  De eerste Shen training gaat over de mentale kant van Shen.
  In deel 2 komt de invloed van emoties aan bod.

  In Shen deel 1 wordt het volgende behandeld:

 • Uitleg van de 5 onderdelen van de mind: klein Shen, Hun, Po, Zhi en Yi
 • De mind en de 5 elementen
 • Wat de mind belemmert (algemene patronen) en de behandeling met kleurenlicht
 • Kleurenlicht om de mind te versterken
 • Veel voorkomende mentale aandoeningen en hun behandeling met kleurenlicht (zoals stress)
 • Depressie vanuit Shen en 5 elementen perspectief en de behandeling met kleurenlicht

 • Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW, lunch inbegrepen)
  Datum: najaar 2015 (exacte data volgen nog)
  Reserveringscode: TT-5
  Klik hier om je voor deze training in te schrijven.
  In het 2e deel van Shen (emoties) passeert het volgende de revue:

 • Emoties en hun invloed op de stroming van Qi
 • Relaties tussen emoties en de 5 elementen
 • Patronen bij emoties en hun behandeling met kleurenlicht
 • Karmische verwikkelingen en kleurenlicht


 • Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW, lunch inbegrepen)
  Datum: najaar 2015 (exacte data volgen nog)
  Reserveringscode: TT-6
  Klik hier om je voor deze training in te schrijven.

  Chakra's

  Onze subtiele lichamen ontvangen en distribueren licht via het chakra system. Het woord chakra betekent “wiel” in het Sanskriet en je zou je de chakra’s kunnen voorstellen als draaiende energie wielen. Deze “wielen” zorgen voor de energie uitwisseling tussen onze subtiele lichamen en de zee van energie, die ons omgeeft. Voor het gebruik in onze subtiele lichamen transformeren ze de energie naar een vorm, die daarvoor geschikt is. Door hun draaiing distribueren ze de energie.

  Het kan gebeuren, dat chakra’s niet optimaal functioneren: er is te weinig energie, ze draaien te langzaam of zelfs in tegengestelde richting. Soms zijn de kleuren vervaagd of bezoedeld. Als deze energie transformatoren haperen, dan lijden de ermee corresponderende organen en psychologische systemen daar onder. Haperende chakra’s veroorzaken wanorde in het lichaam en in deze verstoorde balans kunnen aandoeningen zich gemakkelijker nestelen.

  Chakra’s strekken zich uit tot ver boven het fysieke lichaam en zijn zeer gevoelig voor kleurenlicht en bewuste intenties. Zij vormen een belangrijk en krachtig systeem in het complex van onze body-mind.

  In de training gaan we in op:
 • Ons primaire energie kanaal (Sanskriet: Shoeshoemna)
 • De belangrijkste nadi’s: de IDA en de PINGALA
 • De 7 belangrijkste chakra’s en hun betekenis
 • Het testen van de chakra’s
 • Het werken op de chakra’s met kleurenlicht


 • En de volgende behandelingen met kleurenlicht:
 • Chakra synchronisatie
 • Chakra vlinder
 • Chakra balans
 • Shoeshoemna balans.


 • Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW, lunch inbegrepen)
  Datum: najaar 2015 (exacte data volgen nog)
  Reserveringscode: TT-8
  Klik hier om je voor deze training in te schrijven.

  Samassati expert trainingen

  Clearing Karmic Traces

  Velen van ons dragen karmische historie mee als we geboren worden. Deze karmische sporen zijn oude houdingen, die gevormd zijn ten tijde van grote psycho-emotionele stress. Ze zijn diep ingeprogrammeerd in de herinneringen van onze ziel en dienen ook in dit leven als beschermingsmechanismen.

  En hoewel ze goed werken als bescherming, houden ze ons ook gevangen in dit verleden. We zijn niet echt vrij om in ons huidig bewustzijn te leven als onze reacties steeds onbewust gestuurd worden vanuit deze karmische historie. Het leidt ertoe, dat we in dit leven tegen deze dingen blijven oplopen als onze karmische historie gevaar ziet. Zonder te weten hoe of waarom we ons bedreigd of in gevaar voelen, wordt onze reactie gestuurd door een oude herinnering. En deze reactie brengt ons ongewild terug in de beangstigende situatie, die we juist trachten te vermijden.

  Samassati Kleurenlicht Therapie is effectief in het blootleggen en ontmantelen van deze karmische sporen. Het is een waardevol hulpmiddel om de beperkingen van ons verleden achter ons te laten en de pracht van het heden te omarmen.

  In deze training gaan we op ontdekkingsreis naar de karmische sporen, die zich laten zien als issues uit onze vroege jeugd. Door gebruik te maken van een systeem van punten op voeten en hoofd brengen we licht in deze oude houdingen. In dit licht kunnen oude keuzes losgelaten worden en nieuwe mogelijkheden zich openen.

  “Clearing Karmic Traces” wordt (in het Engels) aangeboden door Nishant Matthews, de grondlegger van de Samassati Kleurenlicht Therapie.

  Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW)
  Datum: wordt vastgesteld bij voldoende interesse

  Grace

  Kleurenlicht therapie is een traditionele geneeswijze, die op vele manieren ingezet kan worden. In de reguliere Samassati kleurenlicht trainingen wordt onderwezen hoe kleurenlicht communiceert met het lichaam, de cellen, de meridianen en met de chakra’s.

  In de Samassati Grace training wordt een andere dimensie behandeld: hoe kleurenlicht de diepere velden van de Liefde-intelligentie, die in ieder van ons aanwezig is, kan activeren. Deze diepere velden bevatten een groot aantal van de meest waardevolle bronnen, die we hebben. Hier kun je de ware kracht en het diepste vertrouwen van je hart terugvinden. Je kunt er een diep en gefundeerd gevoel van Zelf ontdekken, dat voelt als de rustgevende en vertrouwde aanwezigheid van de zon aan de hemel. Het wijst je de weg naar de verbinding tussen het kleinere persoonlijke zelf en de persoonsoverstijgende Ruimte waar we allemaal deel van uitmaken.

  Als Samassati Kleurenlicht therapie het contact met deze velden van Liefde-intelligentie herstelt, dan vind je daar de kracht om de uitdagingen van het leven van alledag aan te kunnen. Je leert om stevig te gaan staan op deze fundering van je eigen goedheid en om deze goedheid te kunnen uitstralen naar anderen.

  Onderwerpen:

 • Hoe je kleur kunt zien als uitdrukking van de Liefde-intelligentie en welke betekenis de verschillende kleuren hebben.
 • Een aantal kleurenlicht behandelingen om het veld van Liefde-intelligentie te openen.
 • Vaardigheden om extern kleurenlicht te verbinden met de innerlijke lichtvelden van een cliënt.
 • Lichaamsgeoriënteerde technieken om het licht in het lichaam te verankeren.
 • Demonstratie van deze technieken.
 • Het oefenen van deze technieken - een gelegenheid om deze bijzondere lichtbehandelingen te geven en te ontvangen.


 • “Grace” wordt (in het Engels) aangeboden door Nishant Matthews, de grondlegger van de Samassati Kleurenlicht therapie. Nishant werkt al meer dan 25 jaar met op meditatie gebaseerde therapie vormen, waarvan de laatste 15 jaar ook als lichttherapeut.

  Deze training duurt 3 dagen (vrijdag, zaterdag en zondag) en wordt ingepland bij voldoende interesse.
  Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW)
  Datum: wordt vastgesteld bij voldoende interesse
  Klik hier als je geinteresseerd bent om deze training te volgen.

  Transformeren van Pijn

  Het transformeren van pijn is een kunst. Het is één van de minst bekende kunsten en ook één van de meest waardevolle kunsten, die we kunnen leren. Er zijn veel strategieën om pijn te onderdrukken en tegelijkertijd zijn er weinig manieren om pijn te transformeren en de voordelen ervan te oogsten.

  Kleurenlicht draagt de mogelijkheid in zich om pijn op een creatieve manier te ontmoeten en transformeren. Gekoppeld aan de juiste intenties heeft kleurenlicht het vermogen om het venijn rond pijn te neutraliseren en de angst die ermee gepaard gaat te verzachten. Als de barrières rondom pijn soepeler worden, kan licht onze partner worden in het ontmoeten van de pijn en in het herenigen van die delen van ons, die in pijn zijn. Vaak zal de sensatie van pijn dan radicaal veranderen en ons in staat stellen om de inhoud van de pijn te voelen en de boodschap, die erin vervat is, te beluisteren op een nieuwe manier.

  De meerderheid van ons heeft aangeleerd om met pijn om te gaan zoals kinderen dat doen. We verkrampen, proberen het niet te voelen, nemen er afstand van, splitsen ons ervan af en doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat het niet terug komt. We bouwen een systeem van buffers om de pijn heen, zodat we er niet zoveel last van hebben.
  Dit mag dan op de korte termijn goed genoeg helpen, maar op langere termijn betalen we een prijs voor deze strategie. Genegeerde pijn lost zelden vanzelf op. Het houdt zich ergens in ons shuil en kan allerlei kanalen gebruiken om toch tevoorschijn te komen, soms zelfs via onze familieleden. Het kost grote inspanning en energie om pijn te blijven onderdrukken. Deze inspanning berooft ons van het innerlijke gevoel van vrede en op ons gemak zijn met onszelf. Daarnaast raken we veel waardevolle energie kwijt in het maskeren van de pijn.
  Het gaat zelfs nog verder: als we ons afscheiden van de pijn, dan scheiden we ons ook af van onszelf en van de mensen om ons heen. In het vermijden en ontkennen van de pijn bouwen we muren, waardoor we het intieme contact met onszelf en de mensen om wie we geven verliezen. Pijn wordt een zware last, die ons in isolement brengt en waar we tegen opboksen.

  In “Transformeren van Pijn” gebruiken we Samassati Kleurenlicht therapie om een geheel nieuwe relatie tot pijn uit te nodigen. Door kleurenlicht kunnen we ons gaan realiseren, dat pijn een katalysator is, die vele creatieve bronnen in onszelf kan aanboren. We leren hoe we het kindmodel van omgaan met pijn kunnen ontstijgen om terecht te komen in een nieuwe, totaal andere wereld van pijn transformatie. En door dit te doen leggen we een dieper contact met onze eigen menselijkheid....met het vermogen ons te verbinden met anderen.... met het Land van Onverschrokken Bewustzijn, dat voorbij het Land van Pijn ligt.
  We openen dan de mogelijkheid om van de pijn te leren, door haar boodschap te horen en haar ware kwaliteiten te voelen. We ontdekken de pracht van ons wezen als we pijn omzetten in een mogelijkheid om deze innerlijke rijkdom te ontdekken.

  Onderwerpen:

 • Het begrijpen van de pijn response.
 • Het behandelen van Fysieke Pijn.
 • Het behandelen van Emotionele Pijn.
 • Het behandelen van Existentiële Pijn.
 • Het herstellen van harmonie en het integreren van Pijn.
 • Het ontdekken van het Onverschrokken Land voorbij de Pijn.


 • “Transformeren van Pijn” wordt (in het Engels) aangeboden door Nishant Matthews, de grondlegger van de Samassati Kleurenlicht therapie. Nishant werkt al meer dan 25 jaar met op meditatie gebaseerde therapie vormen, waarvan de laatste 15 jaar ook als lichttherapeut.

  Deze training duurt 3 dagen (vrijdag, zaterdag en zondag) en wordt ingepland bij voldoende interesse.
  Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW)
  Datum: wordt vastgesteld bij voldoende interesse.
  Klik hier als je geinteresseerd bent om deze training te volgen.

  Reunion

  Het vermogen om echt thuis te zijn in onszelf is een zeldzame en kostbare kunst.
  Het is niet gemakkelijk.
  Voor degenen onder ons die in een wereld leven, die gevuld is met gedachten, vaag gevoelde emoties en ongemak om gewoon onszelf te zijn, is de ervaring om echt thuis te zijn niets minder dan een wonder. Alsof je in de dorstige woestijn een slok krijgt uit een heel diepe en zuivere waterbron.

  Reunion is een workshop en een training. In de workshop wordt iedere deelnemer uitgenodigd in de ervaring te komen om thuis te zijn. De ervaring waarin de persoonlijkheid en de ziel elkaars beste maatjes zijn. De workshop reikt ook de tools aan om te kunnen begrijpen hoe we deze verbindingen verliezen en hoe we de verbinding kunnen herstellen als we innerlijk uit elkaar gedreven worden.

  Als training leert de Reunion je de vaardigheden aan om kleurenlicht te gebruiken om de ruimte, waarin innerlijke harmonie wordt hersteld, voor anderen te creëren en vast te houden. Je krijgt aangereikt waarom innerlijke harmonie zo ongewoon is in ons dagelijks leven en hoe diep het ons raakt als het weer terugkeert. Het programma bevat licht technieken uit oude Tibetaanse geschriften en van meer hedendaagse oorsprong. Je zult ontdekken, dat de hereniging van één persoon eigenlijk de hereniging is van ons allemaal. Dat iedere keer dat je anderen hun ware aard doet ervaren, jezelf ook je eigen kern ervaart.
  Reunion wordt (in het Engels) aangeboden door Nishant Matthews.

  Deze training duurt 3 dagen (vrijdag, zaterdag en zondag) en wordt ingepland bij voldoende interesse.
  Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 525 (incl. BTW)
  Datum: wordt vastgesteld bij voldoende interesse.
  Klik hier als je geinteresseerd bent om deze training te volgen.

  Trauma Healing met Samassati Kleurenlicht therapie

  In deze cursus wordt je geleerd hoe lichttherapie mensen kan ondersteunen om trauma’s te verwerken en de beperkingen ervan te ontstijgen. Als we de kramp van onze trauma’s loslaten, voelen we ons verrijkt door de nieuwe kwaliteiten die we in onszelf ontdekken.

  In de cursus worden de volgende vaardigheden getraind:

  Kleurenlicht heeft de capaciteit om emotionele wonden te reinigen. Het neemt de boosheid, de verontwaardiging, de angst en meer van zulke lading uit de oude wonden, die we allemaal hebben.
  Op deze manier zet kleurenlicht het helingsproces van deze oude en diepe wonden in gang, waardoor de integriteit van onze fysieke en emotionele lichamen wordt hersteld. Als de bron van het trauma is weggenomen kan genezing van binnenuit gaan plaatsvinden.

  In de derde fase van Trauma Healing wordt je geleerd hoe kleurenlicht een bondgenoot kan zijn, een betrouwbare hulpbron in de switch naar een nieuwe houding, waarin we in contact komen met onze innerlijke krachtbronnen. We zijn dan klaar om de duisternis en beperking van het oude trauma te laten plaatsmaken voor het licht en de creativiteit van wie we hier en nu zijn.

  In deze nieuwe oriëntatie en in de overtuiging om in onze kracht te mogen zijn, ervaren we de meest diepe en krachtige genezing. Boosheid verandert in medeleven, angst wordt liefde en diepe dankbaarheid absorbeert al onze beladen ervaringen. De ware rijkdom van ons hart ontvouwt zich in ons en biedt zich van daaruit aan anderen aan.

  Deze prachtige ervaringen komen niet alleen in sprookjes voor, ze zijn bereikbaar voor ons allemaal. In deze cursus zullen we je graag leren hoe.

  Trauma Healing wordt (in het Engels) aangeboden door Nishant Matthews.

  Deze training vindt plaats in het weekend en wordt ingepland bij voldoende interesse.
  Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW)
  Datum: wordt vastgesteld bij voldoende interesse.
  Klik hier als je geinteresseerd bent om deze training te volgen.

  De Samassati Soul Star trainingen

  God heeft een klein punt achtergelaten
  Waar de Ziel naar terug kan keren
  En zichzelf kan vinden
  (Meester Eckhart)

  Ieder van ons voelt wel eens de roep van het lot, de bestemming van ons leven. Je krijgt dan een gevoel van de richting waar je levenspad heen leidt. Deze roep komt uit de dimensie van je Ziel en is fundamenteel, krachtig en net zo onvermijdelijk als de getijden in de oceanen. Als je je afstemt op deze roep wekt en voedt dat je Ziel. Krachtige energieën stromen dan uit deze dimensie naar je toe en nodigen je uit om je te verbinden met de diepte van het leven zelf.

  De Samassati Soul Star behandelingen zijn speciaal gericht op deze dimensie van de Ziel, waar jouw licht door je duisternis heen breekt als een fonkelende ster aan de nachtelijke hemel.

  De meesten van ons zijn het contact met de sturing uit deze dimensie kwijtgeraakt, of hebben besloten het te negeren, of geven er een andere uitleg aan. Om de roep van de Ziel te overstemmen hebben we sterke ego’s ontwikkeld, die lijken te weten wat er aan de hand is en ons vertellen wat we met ons leven aan moeten. En hoewel er niets mis is met de bedoelingen van het ego, zijn ze oppervlakkig en brengen ze ons niet waar onze Ziel naar verlangt.

  Onze Ziel trekt zich dan terug in een winterslaap, geduldig wachtend op het licht en het leven van een nieuwe lente.

  Het resultaat hiervan is een overmatig drukke persoonlijkheid, die keihard zijn best doet en daarnaast een vaag gevoel van gemis, van onvervuld zijn ervaart. Er is een overactieve buitenkant en een onderdrukte en passieve binnenkant. Deze twee kanten komen nergens samen en geven elkaar ook geen steun. In de aanhoudende spanning van deze afgescheidenheid raken we vermoeid en kunnen we snel opbranden.

  Het vermogen om ons te herinneren aan wat we zijn kwijtgeraakt in de hectiek van het dagelijkse leven is één van de meest helende aspecten van Samassati Kleurenlicht therapie.

  De Soul Star 1 training gaat over het communiceren met de Ziel en het ontdekken van haar ware bedoeling. Waarin vindt de Ziel haar voeding en creativiteit? Hoe kun je je daarmee verbinden?
  We leren je praktische manieren om kleurenlicht te gebruiken om de dimensie van de Ziel (de Ster kwaliteit) in jezelf en in je cliënten uit te nodigen. Om de zachte, vibrerende energieën van de Ziel te beroeren en welkom te heten. In deze training leer je het gevoel te ervaren om op dit niveau te werken en hoe je deze dimensie kunt aanraken en uitnodigen in jouw leven en dat van je cliënten.

  Aan bod komen Samassati Soul Star behandelingen voor:
 • Het vergroten van aanwezigheid
 • Het openen van het hart
 • Het openen van de geest
 • Het uitnodigen van de essentie kwaliteit.


 • De training duurt 2 dagen (zaterdag en zondag).

  In de Soul Star 2 training gaan we in op de manier waarop kleurenlicht, Ziel en psyche elkaar beïnvloeden. Wat gebeurt er in jouw Ziel als die wordt beroerd door kleurenlicht? Wat gebeurt er dan in jouw psyche? Wat in jou juicht dit toe en wat wijst het af?

  Het werken met kleurenlicht kan ook weerstand en obstakels oproepen: oude emoties, oude overtuigingen en oude patronen. Het raakt dan het deel in ons, dat niets van het licht wil weten en er zeker niet mee wil samenwerken. Hier krijgt Samassati Kleurenlicht therapie een heel praktische betekenis: het inzicht dat we tegelijkertijd naar onze Zielskwaliteit verlangen en er een diepe weerstand bij voelen. Het is de acceptatie van deze twee tegenstellingen die ons helpt om onze lichte en donkere kanten te integreren.

  Door dit als therapeut zelf te ervaren krijgen we een goed idee van wat onze cliënten te wachten staat. Het is een groot geschenk als je dit niveau van begrip kunt aanbieden aan je cliënten. Het helpt hen om gemakkelijker en open te zijn, omdat er ook ruimte is voor de weerstand. Het brengt de innerlijke afgescheidenheid naar de oppervlakte en effent de weg naar een dieper niveau van leven.

  In deze training leer je onder andere:
 • De “Jewels of Light” behandelingen
 • De “Windows to the Sky” behandelingen.


 • De training duurt 2 dagen (zaterdag en zondag) van 10 tot 18 uur.

  De Soul Star 3 training is een volgende stap in het ontdekken van onze “ster” en het ontwikkelen van ons vermogen om ons er op af te stemmen. Het concept van de Bron Ster wordt geïntroduceerd als de voornaamste hulpbron voor het kunnen leven naar de intentie van onze Ziel. Als toevoeging op de Bron Ster wordt ook de Nu Ster uitgelegd. Dit is de actieve vorm van onze Ziel, die zijn best doet in ons leven door te dringen en om te gaan met wat ons hier en nu bezighoudt.

  In de Soul Star 3 zullen we je laten zien hoe je je weidse ruimtelijkheid in kunt gaan en je onder de sterren kunt begeven. Je zult ontdekken, hoe je dit persoonlijke licht kunt vinden: jouw unieke Ster, het individuele en persoonlijke baken, dat alleen jou toebehoort. Je leert hierbij, hoe je dit bij je cliënten kunt uitnodigen.

  De training duurt 2 dagen (zaterdag en zondag) van 10 tot 18 uur.

  De Samassati Soul Star behandelingen gaan over het zoeken naar wat voor ons waar, betekenisvol en echt is. En hoe we de richting van onze Ster kunnen volgen in de zoektocht naar die dingen, die er werkelijk toe doen. Als we onze Ster kwaliteit durven leven dan valt alles als vanzelf op zijn plaats. Zijn we onze Ster kwijt dan verliest het leven aan betekenis en smaak.

  De Soul Star trainingen vormen een samenhangend geheel en worden met tussenpozen van een aantal maanden ingepland bij voldoende interesse.
  Waar: Hellevoetsluis
  Prijs: € 350 (incl. BTW) per training
  Data: worden vastgesteld bij voldoende interesse.
  Klik hier als je geinteresseerd bent om de Soul Star trainingen te volgen.


  terug naar het begin